Jyrkkä Matematiikka

Sivuasetukset

Tietokonesanakirjan määritys sivun asetusten merkityksestä, mukaan lukien niihin liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Pentium III

Tietokonesanakirjan määritelmä Pentium III: n merkityksestä, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

P8- ja P9-liittimet

Tietokonesanakirjan määrittely P8- ja P9-liittimien merkityksestä, mukaan lukien niihin liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Paketti

Tietokonesanakirjan määrittely paketin merkitykselle, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Sivu

Tietokonesanakirjan määritelmä sivulle, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Sivuasetukset

Tietokonesanakirjan määritys sivun asetusten merkityksestä, mukaan lukien niihin liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Maali

Tietokoneen sanakirjan määritelmä siitä, mitä maali tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

PalmPilot

Tietokonesanakirjan määrittely PalmPilot-tietokoneen merkityksestä, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Kämmentietokone

Tietokonesanakirja määritelmä kämmentietokoneelle, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Kappalemuotoilu

Tietokoneen sanakirjan määritelmä kappaleiden muotoilusta, mukaan lukien linkit, tiedot ja termit.

Paperitukos

Tietokoneen sanakirjan määritelmä paperitukoksen merkityksestä, mukaan lukien linkit, tiedot ja termit.

Kohta

Tietokoneen sanakirjan määritelmä kappaleesta, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Rinnakkaisportti

Tietokonesanakirjassa määritellään, mitä rinnakkaisportti tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Lapsilukkosäädöt

Tietokonesanakirja määrittelee, mitä lapsilukko tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Sulkumäärä

Tietokonesanakirja määritelmä sulkujen merkityksestä, mukaan lukien niihin liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Pariteettibitti

Tietokonesanakirjan määritelmä pariteettibitin merkityksestä, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Jäsentää

Tietokonesanakirjassa määritelmä jäsennyksen merkityksestä, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Jäsentää

Tietokonesanakirjassa määritellään, mitä jäsennys tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Osio

Tietokonesanakirjassa määritellään, mitä osio tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.

Hyväksymisraja

Tietokonesanakirjassa määritellään, mitä tunnusluku tarkoittaa, mukaan lukien siihen liittyvät linkit, tiedot ja termit.