164: n pääfaktorointi

Käytä muunnosta alla olevalla lomakkeella, erota numerot pilkuilla.

Tekijät ovat

Päätekijät 164 = 2, 2, 41Mikä on sama kuin = 2kaksix 41

Päätekijöiden puu vuodelta 164

164
/
2 82 /
2 41

Yllä oleva tekijäpuu 164 näyttää tekijöiden lukujen saamiseksi suoritettujen jakojen tason. Tutki puuta nähdäksesi askel askeleelta

Numeron alkuluku tai kokonaislukukerroin on niiden alkupäälliköiden joukon määrittäminen, jotka kertovat yhdessä alkuperäisen kokonaisluvun. Se tunnetaan myös ensisijaisena hajoamisena.

Muunnetaan tekijöiksi 164

Saamme kokonaislukukertoimen 164 etsimällä luettelon alkulukuista, jotka voivat jakaa numeron, sekä niiden monikerrokset.

Tämä tarkoittaa alkulukuja, jotka voivat jakaa 164 ilman jäännöksiä. Joten ensimmäinen harkittava numero on 2

Kertoimien saaminen tapahtuu sukeltamalla numero, jonka arvot ovat sitä pienemmät, jotta löydetään numero, joka ei jätä loput. Luvut, jotka jakautuvat ilman jäännöksiä, ovat tekijöitä.

Päälaskut ovat erilaiset kuin alkuluvut. alkuluvut ovat kokonaislukuja, jotka voidaan jakaa itsellään ja 1. esimerkiksi 7 voidaan jakaa itsellään ja 1, joten se on alkuluku.

Kokonaislukuja, jotka voidaan jakaa muilla numeroilla, kutsutaan yhdistelmäluvuiksi. Prme-kertoimet tehdään yhdistelmäluvuille eikä alkulukuille.

Kymmenen ensimmäistä kokonaislukua ovat 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Faktorointiesimerkki

Oletetaan, että haluamme löytää 50: n alkutekijät. Aloitamme testata kaikkia kokonaislukuja sen selvittämiseksi, jakavatko ne ja kuinka usein ne 50 ja siitä seuranneen arvon. Tuloksena oleva tekijäjoukko on ensisijainen, koska esimerkiksi kun 2 on käytetty loppuun, myös kaikki 2: n kerrannaiset loppuvat.

50 ÷ 2 = 25; tallenna 2
25 ÷ 2 = 12,5, ei kokonaisluku, joten yritä seuraavaksi korkeinta lukua 3
25 ÷ 3 = 8.333, ei kokonaisluku, joten yritä seuraavaksi suurin luku 4
25 ÷ 4 = 6,25, ei kokonaisluku, joten yritä seuraavaksi suurin luku 5
25 ÷ 5 = 5; tallenna 5
5 ÷ 5 = 1; tallenna 5
Joten 50 kerrointa = 2 x 5 x 5, joka on sama kuin 2 x 5kaksi

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Muut huomioitavat numeronmuunnokset

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183